Bugün - 13 Kasım 2019 Çarşamba
İstanbul 25°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Yeni Üye
Gündem Eksper Sigorta Otomobil Mevzuat Sigorta Bilgi Ekonomi 
Haber Detayları

21-22 Mayıs 2016 tarihli Çalışma Kampı ve Sonuç Bildirgesi

21-22 Mayıs 2016 tarihli Çalışma Kampı ve Sonuç Bildirgesi

Eksper Haberi - 13 Haziran 2016 Pazartesi - 09:33
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

Derneğimizin Nisan 2016' da seçilen yeni yönetim kurulları 21-22 Mayıs 2016 tarihlerinde, Sapanca Uygulama Otelinde tam zamanlı bir çalışma kampı düzenlemiştir.

Çalışma Kampına SEİK Başkanı Sn. Yalçın KAYA ve SEİK üyeleri Sn. Tayfun ERMETİN ile Sn. Recep YÜCEL, SED Başkanı Sn. Ahmet Nedim ERDEM, Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim, Disiplin, Sicil ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Tüm Bölge Temsilcilerimiz katılımda bulunmuşlardır. Birleşimlerin moderatörlüklerini SED Başkan Yardımcıları Sn.Fikret GÜLBAHAR ve Sn.Ulaş ERDOĞAN yapmışlardır.

Çalışma kampında derneğimizce daha önce hazırlanan ve duyurulan 2023 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Süreci çerçevesinde geleceğimizi ilgilendiren önemli konular ele alınmıştır.

Katılımcıların son derece olumlu tavır sergilediği fikir ve düşünceleri ile katkı sunduğu iki günlük kamp sürecinde tüm katılımcıların görüşleri kayda alınmıştır.

Çalışma Kampında yapılan çalışmaların ve oluşan görüşleri içerir, Sonuç Bildirgesi ek'te bilgilerinize sunulmuştur.

Çalışma kampına katılıp mesleğimize hizmet eden bütün yönetici meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sonuç Bildirgesine ilave görüşlerinizi, katkı ve düşüncelerinizi dernek merkezimize intikal ettirmeniz rica olunur.

                                                                                                   Saygılarımızla .

                                                                                        Sigorta Eksperleri Derneği
                                                                                                  Yönetim Kurulu

 

 

SED SAPANCA KAMPI SONUÇ BİLDİRGESİ 2016

1-2014-2016 döneminde meslek örgütleri ve meslektaşlarımızın katılımı ile geniş platformlarda değerlendirilen ve kamp çalışmasında da üzerinde düzenlemeler yapılan “Sigorta Eksperleri Yönetmelik Taslağı”nın Hazine Müsteşarlığı’na sunulmadan önce meslektaşlar, diğer STK lar ve SEİK yöneticileri ile değerlendirilmesi,

2-2014-2016 döneminde Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve geniş platformlarda değerlendirilen Sapanca Kampında da üzerinde düzenlemeler yapılan“Kara Araçları Çalışma Usul ve Esasları ile Ağır Hasar Yönetmelik Taslağı”nın Hazine Müsteşarlığı’na sunulmadan önce meslektaşlar, diğer STK lar SEİK yöneticileri ile değerlendirilmesi,

3-“Sigorta Eksperleri Yönetmelik Taslağı” ve “Kara Araçları Çalışma Usul ve Esasları ile Ağır Hasar Yönetmelik Taslağı”nda yer alan Uzaktan Ekspertizin tanımlaması üzerinde değerlendirmeler yapılmış; aşağıda yer alan kapsamda uzaktan ekspertizin çerçevesinin belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirmiştir. Buna göre;

 • Uzaktan ekspertiz ile fiili ekspertizin bir birinden farklı kavram olarak kabul edilmesi ve bir ekspertizin fiili veya uzaktan ekspertiz şeklinde yapılacağının takdirinin eksper tarafından belirlenmesi,
 • Sigorta şirketinin atamak istediği eksperin görev yaptığı ilin hasarlı aracın onarım için bulunduğu il ile aynı olması, bahse konu ilde uzaktan ekspertiz için sigorta şirketinin atama yapamaması halinde o ile en yakın olan ildeki eksperin atamasının yapılması,
 • Uzaktan ekspertiz yapmaya ve onay vermeye sadece Sigorta Eksperinin yetkili olması, ekspertizin ses, görüntü ve evrak kaydının her halükarda dijital olarak eksperce 5 yıl saklanması,
 • Uzaktan ekspertiz hizmetinin verecek eksperlerin SEİK tarafından yayınlanacak bilişim teknolojisi ve fiziki yapıya sahip olması,
 • Uzaktan ekspertiz çalışmasının aşağıda yer alan hallerde eksper taktirinde fiili ekspertize çevrilebilmesi,

1-    Onarımcı, servis veya sigortalı, sigorta ettiren veya lehtar ile mutabakatsızlık hali,

2-    Hasarın uzaktan ekspertiz yoluyla yorumlanamayacağına kanat edilememesi,

3-    Güvenli onarım ilkeleri kapsamındaki hasarlarda tespitin uzaktan ekspertize uygun görülmemesi,

 • Ekspertizin uzaktan yapılmasında rakamsal bir sınır belirlemek yerine ağır hasar kapsamına giren (Sigorta konusu aracın tamirinin ciddi ekonomik maliyet doğurması veya teknik olarak onarımın mümkün olamayacak ölçüde zarar görmesi halidir. Ayrıca ana şase ve iskelet, emniyet parçaları ile mekanik aksamları hasar gören araçlar ciddi ekonomik maliyet doğurmasa da ağır hasarlı kabul edilir) ve sel-su, çalıntı-buluntu, yangın hasarlarının uzaktan ekspertiz kapsamında yapılmaması,
 • Uzaktan ekspertiz ile işlem gören dosyaların ve belli bir limite kadar olan fiili ekspertiz dosyalarının eksper raporunun tamamlanması sonrasında hasar operasyon maliyetlerini (personel, zaman, kırtasiye vs) azaltmak adına direk ödeme onayına gönderilerek bu projede sektör maliyetlerinin azaltılmasında marjinal fayda sağlanması,

 

• Uzaktan ekspertizin EKSYAP ile entegre biçimde yürütülerek standart hasar hesaplama ile gerçek yedek parça bedellerinin ve servis fatura kontrollerinin yapılması, sektör maliyetlerinin azaltılmasında marjinal fayda sağlanması,

 • Sigorta şirketleri haricinde yapılan eksper atamaları uzaktan ekspertiz kapsamında olmaması,
 • Hasar evrak ve belgelerinin eksiksiz olarak ekspere dijital ortamda iletmesinden itibaren uzaktan ekspertizin ihbarının geldiği iş günü ve mesai saatlerinde 12 saat içerisinde sonuçlandırılmasının esas olması,
 • Uzaktan eksperiz ücreti SEİK tarafından belirlenen tarife ve esaslar kapsamında ücretlendirilmesi,

 

4- Yangın, Mühendislik, Nakliyat, Hava, Demiryolu ve Deniz Taşıtları Branşı Eksperlerinin Genel Sorunları hakkında çalışma grubu oluşturulmuş; komite yaptığı değerlendirmeler neticesinde aşağıda yer alan başlıklarda çalışmaların yapılmasına karar vermiştir.

 • Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 12. Maddesinin  üçüncü  fıkrasında “ gerek görüldüğünde……” diye başlayan  hükümden  yola çıkarak, ücret tarifesi henüz  belirlenmemiş olan her branş için ayrı ayrı olarak   hazırlanan ücret  tarifelerinin“Eksper Atama  Yönetmeliği”ne ilave edilmesi için çalışmaların başlatılması,    
 • “Sigorta Eksperleri Yönetmelik Taslağı”nda da düzenlenen hükümler çerçevesinde Tek Tip Ekspertiz Rapor Yazılımı uygulanması çalışmalarının başlatılması, 
 • Sigorta Eksperleri Ruhsatnamelerinin“Sigorta Eksperleri Yönetmelik Taslağı”nda belirtilen görüş çerçevesinde aşağıdaki gibi olması,

a) Kara araçları,

b) Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık, Mühendislik, Kredi ve finans Emniyeti suiistimal, hukuksal koruma ve destek

c) Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat, Emniyeti suiistimal Hava, deniz ve demiryolu araçları,

d)  Sağlık, hastalık ve ferdi kaza,

e) Tarım ve hayvan hayat.

 • Üyelerle iletişim sorununun giderilmesi, birlik ve beraberliğin arttırılması için aylık bülten, aylık duyuru, haber bülteni gibi duyuruların elektronik ortamda veya posta yolu ile yapılarak meslektaşlarımıza düzenli haber akışının sağlanması,
 • Sigortalının Eksper Ataması oranının artırılması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
 • Tahkim ve Bilirkişilik için Tahkimde, eksperlerin bilirkişi sıfatıyla etkin biçimde, adil şekilde görev paylaşımı yapılmak şartıyla SEİK‘le müşterek bir çalışma programı hazırlanması,
 • Kamu Kurumlarından (Maliye, Emniyet, Belediye vs)bilgi-belge temininde yaşanan sorunların giderilmesi için SEİK nezdinde çalışmaların yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulması, 
 • Sigorta genel şartlarının günümüz şartlarına uyarlanması için muğlak, eski ve günün ihtiyaçlarını karşılamayan hususlarda düzenlemeler yapılarak SEİK’e sunulması,
 • Sigorta Eksperi olmadığı halde ekspertiz yapan ve yaptıranlarla etkin, kararlı ve disiplinli bir mücadele çalışması başlatılması,
 • Eksperler arasında mesleki uygulamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması için branşlar bazında çalışma grupları oluşturulup, içtihatlar oluşturulması ve uygulama eğitimlerinin verilmesi,
 • Eksperlerin başvuru kitabı veya başucu kitabı şeklinde yararlanacağı “Eksperin El Kitabı”nın hazırlanması. 
 • Otodışı branşlarda uzaktan ekspertiz uygulamasının yakın zamanda düzenlenecek Çalıştay’da tartışılması,
 • Derneğimizin kütüphanesindeki kitapların envanteri çıkarılarak bu kitapların bir görevliye zimmetlenmesi ve mesleki dökümantasyon kapasitemizin ve sayısının zenginleştirilmesi,
 • Yukarıda sunulan sorun-görüş ve önerilerin bir an önce çözüme kavuşturulması için bir çalışma takvimi oluşturulmuş; en kısa sürede “diğer branşların sorunları ve çözümleri” adı altında bir ÇALIŞTAY düzenlenerek, çözüm yollarının müştereken belirlenip harekete geçilmesi,

 

5-    Yazılım Programı (EKSYAP) ve tek-tip rapor sistemine diğer branşların da geçişinin sağlanması için SEİK ile müşterek çalışmaların hızlandırılması,

6-    Sahada eksperlere yapılan olumsuz davranışlar ile ilgili DİSİPLİN KURULU’nca hazırlanan eylem planının uygulanması,

7-    Servislerde sigorta eksperi olmayanların ekspertiz yapmaması, onarımcı firmaların hasar dosyalarında dikkat etmesi usul ve esaslar Disiplin Kurulunca belirlenerek onarım firmalarına gönderilmesi,

8-    Dernek gelirlerinin arttırılması, dernek binası alınması, dernek merkezinde  profesyonel çalışan kadroların oluşturulması çalışmalarının yapılması,

9-    Haziran 2016’da SEİK ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerine derneğimizin yürüttüğü çalışmalar ile ilgili sunum yapılması,

 

 

YUKARIDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN MESLEĞİMİZE İYİ SONUÇLAR GETİRMESİNİ DİLERİZ

 
Anahtar Kelimeler:2122, Mayıs, 2016, tarihli, Çalışma, Kampı, Sonuç, Bildirgesi,
Kaynak / EditörSED - İbrahim Dönmez
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz

MESUT CEMİL BOYNER()
AĞIR HASAR a) ONARIMI TEKNİK YÖNDEN VE EKONOMİK ÖMÜR AÇISINDAN MÜMKÜN OLANLARI B) ONARIMI TEKNİK YÖNDEN VE EKONOMİK AÇISINDAN MÜMKÜN OLMAYANLARI TAKDİRİ 2006 YILINDA KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEKLİFLERİ İLE BİZ EKSPERLERE VERİLDİ....ONARIMI MÜMKÜN OLANLARI TRAFİK İDARESİNDEN ÇEKME BELGESİ ALMA,HURDA OLANLARI DA HURDA BELGESİ ALMALARI ŞARTI İLE TAZMİNAT ÖDEME HÜKMÜ GETİRİLDİ.....VEDE BUNUN RAPORLAMIZA DERC ŞARTI EMRİ VAR....EVVELA SEİK OLARAK BUNUN TAKİBİNİ YAPMANIZ LAZIM.....PEKİ KENDİLERİ BUNU YAPIYORMU ELVECAP HAYIR TABİKİ....BURADA DA ŞİRKETLERE BİAT VAR HURDA BELGESİ TALEP EDEN EKSPERİ KAPININ DIŞINA KOYARIZ TEHDİDİ....BUNLARI NEDEN SAPANCA KAMPINDA NEDEN ELE ALAMADILAR..YÜREK İSTER TABİKİ.....
Gönderilen Tarih - 25 Haziran 2016 Cumartesi (10:47)  
MESUT CEMİL BOYNER()
Uzaktan ekspertiz yapan meslektaşlara cezalar yağdıran SEİK yönetimi ne yapmak istiyor ? Aldığım duyumlara göre SEİK ve SED yönetimi bir şirket kurmuşlar ve birçok şirket ile anlaşarak Türkiye genelinde tüam hasarların ekspertizini uzaktan yapacaklarmış...Bunun için Hazine ile birlikte bütüün Türkiyede çalışan meslektaşlarımızın rızkını PEŞKEŞ çekmek için zemin hazırlığı yapıyorlar....Bu ne aç gözlülük ve bu ne meslektaş düşmanlığıdır ALLAHIM..
Gönderilen Tarih - 24 Haziran 2016 Cuma (10:51)  

Diğer Eksper Haberleri
TOBB SEİK, FIEA' nın Yönetim Kuruluna seçildi
Sigorta Tahkim bilirkişi başvuru soruları
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı
SEGEM Sınav sonuçları hakkında
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Güneş Sigorta, Sigorta Eksperleriyle Buluştu
Kaskoda doğru bilinen 5 yanlış
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu
Vergi borcu çıkanlar için 'pişmanlık indirimi' fırsatı
Atilla Benli TSB Başkanlığına Aday
İninal kart davet kodu : ao860870
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik ile ilgili Duyuru
Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı
TOBB Sigortacılık müdürlüğünden duyuru
Hizmet birleştirmesi yapan memura yüksek emekli maaşı
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Sizden Gelenler
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun Muhatapları
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun...
Rıdvan Ali Gürkan
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN   5684 sayıl...
T.Alp Aslan
SİT ALANI
SİT ’in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fr...
Yalçın Kaya
Sayın Hisarcıklıoğlu ile toplantı
İyi haftalar değerli meslektaşlarım, geçtiğ...
Yüksel Avcı
TSB ile görüşmeler ve neticeleri
Mesleğimizin temsilcilerinin tsb ile yaptığı g&oum...
Recep Yücel
Seçimde mesaj alındı
Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun s...
Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
15°°C - 25°°C
Perşembe
14°°C - 21°°C
Cuma
13°°C - 22°°C
Cumartesi
12°°C - 23°°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:1407:4112:5315:3117:5519:18

13 Kasım 2019 Çarşamba
Tarihte Bugün
1922 - Tekirdağın Kurtuluşu
Kim Kimdir
Günün Sözü
Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
( Online) 0,11ms