Bugün - 20 Kasım 2019 Çarşamba
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Yeni Üye
Gündem Eksper Sigorta Otomobil Mevzuat Sigorta Bilgi Ekonomi 
Haber Detayları

SEİK Başkanı Sayın Ahmet Nedim ERDEM' in Mesajı

SEİK Başkanı ve Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM' in Mesajı

Eksper Haberi - 14 Kasım 2018 Çarşamba - 10:59
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...
Değerli Üyelerimiz,div>  TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından yayınlanan, SEİK Başkanı ve aynı zamanda Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Nedim ERDEM' in mesajı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.div>  Saygılarımızla.div>  Türkiye Sigorta Eksperleri Derneğidiv>  Yönetim Kuruludiv>  Saygıdeğer Meslektaşlarım,div>  26 Eylül ve 26 Ekim tarihlerinde Ankara'da TOBB Merkezinde üyelerin tamamının katılımı ile İcra Komitemizin 3. ve 4. toplantılarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tüm gün süren toplantılarda gündemde yer alan maddelerin tamamı titizlikle değerlendirilerek karara bağlanmıştır.div>  Eylül ayı toplantımızda;div>  a) Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine ilişkin derneklerimiz ile yaptığımız istişare toplantısında son hali verilen tarife taslağının Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, taslak Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmiş ayrıca, Genel Müdürlük yetkilileri ile 25.10.2018 tarihinde toplantı yapılarak; tarifeden önceki dönem, tarifeden sonraki dönem ve tarifenin aksayan yönleri ile mevcut tarife çalışmamız hakkındaki rapor yetkililere sunulmuştur.div>  b) "Ekspertiz raporu ile hasara ilişkin bilgi ve belgelerin, ekspertiz çalışmaları için söz konusu bilgi ve belgelere gereksinim duyan Sigorta Eksperleri ile paylaşılıp paylaşılamayacağı” hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmesine karar verilmiştir. Gerek sigortacılık mevzuatı gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, meslektaşlarımızın cezai müeyyideler ile karşılaşmadan diğer meslektaşına yardımcı olması, sigorta suiistimallerinin ve haksız kazançların engellenerek sektörün gelişimine katkı sağlanması açısından son derece önemli olan bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden, eksper raporlarının eksperlere açık bölümünde resim, evrak ve detaylı içerik paylaşımı konusunda talepte bulunulmuştur.div>  c) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin Ek 1. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Danışma Komitesinde, İcra Komitesi Üyesi Sn. Adem İREN'in temsilci olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Adem kardeşimiz SBM'deki tüm iş ve işlemlerimizin takipçisi olacaktır. Bu çerçevede, SBM'ye ilişkin talep ve sorunlarınızı Adem Bey'e iletebilirsiniz.div>  d) Sigorta Eksperliği mesleğinin geliştirilerek daha etkin, sistematik ve verimli biçimde icra edilebilmesini teminen Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası da dahil olmak üzere toplam 7 branşta çalışma komisyonları kurulmuştur. Çalışma komisyonları Sigorta Eksperleri Yönetmeliği ve Genel Şartlar başta olmak üzere ilgili mevzuat çalışmalarına esas teşkil edecek;div>  · Branşlara göre ekspertiz tanımı, tarifi ile görev ve yetki tanımı,div>  · Branş ekspertiz uygulama usul ve esasları,div>  · Branş bazında uygulamadaki sorunlu hususların tespiti ve çözüm önerileri, (gerekçeleri ile birlikte)div>  · Branş bazında tek tip rapor yazılım örneği - şablonu, yazılım programında yer alması gereken hususlar,div>  · Eksper havuzundan yapılacak eksper atamalarının usul ve esasları,div>  · Etik kurallar,div>  · Ekspertiz başlangıç ve bitiş süreç tanımı,div>  · Eksper performans kriterleri,div>  · Ekspertiz standart hasar hesaplama formül ve tekniklerinin belirlenmesi,div>  hususlarında 9 ana başlıkta çalışmalar yapacaktır. Çalışma Komisyonları, toplantılarına başlamış olup, Komisyon çalışmalarının bu yıl Aralık ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Meydana gelen çalışma sonuçları, siz değerli meslektaşlarımızla yapacağımız toplantılarda değerlendirilecek ve gerekli işlemler İcra Komitemizce neticelendirilecektir.div>  Mesleğimiz adına faydalı çalışmalar oluşturacaklarına inandığımız bu komisyonların hayırlı olmasını temenni eder, sizlerin belirtilen konularda görüş ve önerilerinizi ilgili çalışma komisyonuna iletilmek üzere sigortacilik@tobb.org.tr adresli e-posta hesabına detaylı şekilde göndermenizi önemle rica ederiz.div>  Ekim ayı toplantımızda;div>  a) Eksper olmadığı halde Sigorta Eksperliği ile ilgili konularda Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Listesine kayıtlı olan kişilere ilişkin yapılan tespit ve çalışmaların Adalet Bakanlığına iletilmesine karar verilmiştir. Siz değerli meslektaşlarımızdan da özellikle yanımızda çalışan kişilere ilişkin düzenlediğimiz belge ve tanıtımlarda dikkatli olunmasını, eksper olmayan kişilerin Sigorta Eksperi gibi algılanmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. div>  b) Otomotiv servislerinde eksperlere yönelik yapılan tehdit, saldırı, taciz gibi ekspertiz yapılmasını engellemeye yönelik tavır ve hareketleri sergileyen kişi ve kurumlarla ilgili TSB ile ortak bir çalışma yapılması ve çalışma sonuçlarının gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasını teminen Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususunda karar alınmıştır.div>  c) İcra Komitemize gelen şikayet ve ihbarlar titizlikle incelenmiş, ekspertize ofis çalışanını gönderdiği iddiasına ilişkin olarak bir meslektaşımız hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Disiplin ve Etik Kurallara riayet konusunda tüm meslektaşlarımız ve ofis çalışanlarının gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz.div>  İcra Komitesi toplantılarımızın yanı sıra mesleğe ilişkin çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. SEİK'in en temel amacı; sizlerden aldığı destek, Kanun ve TOBB'dan aldığı güç ile meslekte köklü revizyonlar yaparak, başlangıç tohumlarını attığımız güçlü yapılanma ve vizyon değişimini gerçekleştirmektir.div>  Bu amaçla SEİK'in 4 yıllık hedef ve planlarının taslağını kısa, orta ve uzun vadeli olarak oluşturmuş bulunmaktayız. Yapılacak istişare toplantısında bu hedef ve planlamaların son halini oluşturarak gelecek stratejimizi kurgulayacağız.div>  Sigorta Eksperlerinin gerek suistimal ile mücadele kapsamında, gerekse ekspertiz raporlarının yazımı için geresiniz duyduğumuz sorgulamalarının daha detaylı bir şekilde yapılması ve var olan eksikliklerin giderilmesine yönelik taleplerimizi içeren 25 maddelik detaylı bir rapor SBM'ye iletilmiştir.div>  Uzun süredir EKSİST Eksper Atama Sisteminde yaşanan aksaklık giderilerek sistem kamuoyu ve meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu konuda varsa aksayan ve/veya eksik olan hususların ivedilikle İcra Komitemize iletilmesini bekliyoruz.div>  Alternatif Onarım çalışması adı altında bazı sigorta şirketleri tarafından talep edilen ve meslektaşlarımızı zor durumda bırakan uygulamayla ilgili usul ve esasların belirlenmesi, onarımların güvenli ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleşmesi hususunda Kara Araçları Çalışma Komisyonu çalışmalarına başlamıştır. Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi Çalışma Komisyonuna iletilmek üzere Komitemize gönderebilirsiniz.div>  Ayrıca SİSEB (Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu) ile yapılan görüşmelerde Sigorta Suiistimallerine yönelik yapılan çalışmalar hakkında geniş bir bilgi alınmış, birlikte çalışma konusunda taleplerimiz iletilerek bir eylem planı oluşturulması kararlaştırılmıştır.div>  Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gümrük sahalarındaki otomobillerin satış öncesinde ekspertizi konusunda ön mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, Ankara Ergazi Gümrük alanında saha ve ekspertiz çalışması yapılmış, ekspertiz işlemine yönelik yeni bir rapor formatı hazırlanmıştır. Ticaret Bakanlığı ile karşılıklı protokol düzenlenmesi ve ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, eksper atamalarının gönüllülük ilkesi çerçevesinde, çalışmak isteyen meslektaşlarımız arasından sıralı atama usulüyle yapılması planlanmaktadır.div>  4 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Sigorta Birliği ziyaret edilerek, Birlik Başkanı Sn. Can Akın ÇAĞLAR ile yapılan görüşmede ortak vizyon oluşturulması ve daha etkin bir çalışma ortamı sağlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.div>  İcra Komitemiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın güven ve refah içerisinde faaliyetlerini yürütebilmesi için yapmış olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Bu zorlu yürüyüşümüzde, sizlerin desteği en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır. Sizin değerli desteğiniz oldukça yılmadan, usanmadan sizlere layık olabilmek adına çalışacağız. Sizlerden gelen her türlü öneri ve eleştiriye her zaman açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.div>  Bu vesile ile, mesleğini kanun ve kurallara bağlı, özveriyle yapan tüm meslektaşlarıma ve değerli ofis çalışanı arkadaşlarımıza, Çalışma Komitelerinde yer alarak görev kabul eden tüm meslektaşlarıma, ayrıca bizleri bu süreçte yalnız bırakmayarak her türlü desteği sağlayan Sigortacılık Müdürümüz Sayın Mevlüt SÖYLEMEZ ve Sigortacılık Müdürlüğünün değerli personellerine göstermiş oldukları çaba ve mesleğimize katkılarından dolayı şahsım ve İcra Komitem adına teşekkür eder, hep birlikte alacağımız İcra Komitesi kararlarımızın mesleğimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim.div>  Saygılarımla,div>  TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesidiv>  Başkandiv>  Ahmet Nedim ERDEMdiv> 
 
Anahtar Kelimeler:SEİK, Başkanı, Dernek, Başkanımız, Sayın, Ahmet, Nedim, ERDEM, in, Mesajı,
Kaynak / EditörSED - İbrahim Dönmez
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Eksper Haberleri
TOBB SEİK, FIEA' nın Yönetim Kuruluna seçildi
Sigorta Tahkim bilirkişi başvuru soruları
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı
SEGEM Sınav sonuçları hakkında
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Güneş Sigorta, Sigorta Eksperleriyle Buluştu
Kaskoda doğru bilinen 5 yanlış
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu
Vergi borcu çıkanlar için 'pişmanlık indirimi' fırsatı
Atilla Benli TSB Başkanlığına Aday
İninal kart davet kodu : ao860870
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik ile ilgili Duyuru
Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı
TOBB Sigortacılık müdürlüğünden duyuru
Hizmet birleştirmesi yapan memura yüksek emekli maaşı
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Sizden Gelenler
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun Muhatapları
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun...
Rıdvan Ali Gürkan
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN   5684 sayıl...
T.Alp Aslan
SİT ALANI
SİT ’in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fr...
Yalçın Kaya
Sayın Hisarcıklıoğlu ile toplantı
İyi haftalar değerli meslektaşlarım, geçtiğ...
Yüksel Avcı
TSB ile görüşmeler ve neticeleri
Mesleğimizin temsilcilerinin tsb ile yaptığı g&oum...
Recep Yücel
Seçimde mesaj alındı
Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun s...
Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
12°°C - 20°°C
Perşembe
10°°C - 22°°C
Cuma
11°°C - 19°°C
Cumartesi
11°°C - 18°°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2107:5012:5515:2617:4919:13

20 Kasım 2019 Çarşamba
Tarihte Bugün
1922 - Lozan Konferansının Başlaması Kığı
2006 - Çocuk Hakları Günü
1916 - Kığı'nın Kurtuluşu
1922 - İpsalanın Kurtuluşu
Kim Kimdir
Günün Sözü
Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
( Online) 0,38ms